drinkits

3. lapa no 9

Šogad apņēmos piedalīties Best Brew Challenge 2016, ko rīko Bestmalz iesalnīca. Konkursā piedalās alus brūvētāji no visas pasaules. Galvenais uzdevums ir, izmantojot Bestmalz iesalu produkciju, visiem reizē sabrūvēt alus (konkursa nolikums) un to dokumentēt video un foto formātā.

 

Show Custom Field for specific groups, roles in JIRA (Jira)

scriptI have written a Javascript code which allows to hide Custom Field from all users except groups/roles defined in script.

Be aware that this is just a visual way to hide field. It will be possible to see field in HTML source of page.

Installation: paste it in Announcement Banner and set variables based on your environment.

<script type="text/javascript">
 /*	Karlis Rozenbergs, 04.2016

  Script allows to hide custom field for all users except groups/roles defined below. 
  By default project admin and users mentioned in following field are allowed to see hidden field: customfield_10865 (Confirmed by)
 */

 //Sets field to hide
 var hidefield = "#customfield_12345-val";

 //Sets groups which ar allowed to see defined customfield
 var allowedgroups = ['jira-administrators'];

 //Sets projects where to hide customfield. If empty, all projects are selected.
 //example: var projects = ['TEST', 'TEST1'];
 var projects = ['TEST1', 'TEST2', 'TEST3'];

 //Sets issue type where to hide customfield. If empty, all issue types are selected.
 //example: var issuetype = ['19', '3'];
 var issuetype = ['1', '2', '3'];

 //Sets roles which ar allowed to see defined customfield
 var allowedroles = ['Developers', 'Users'];


 //Gets current project key
 issueKey = AJS.$("meta[name='ajs-issue-key']").attr("content")

 var project = getProjectKey(issueKey);

 var flag = 0;
 var flag1 = 0;

 //Check if issue is in defined project
 for (l = 0; l < projects.length; l++){
  if (project == projects[l]) { flag = 1; }
 }

 if (flag == 1) {
  
  var issuety = getIssueType(issueKey);
 
  //Check if issue is in defined issue type
  for (k = 0; k < issuetype.length; k++){
   if (issuety == issuetype[k]) { flag1 = 1; }
  }
  
  if (flag1 == 1) {

   var user = getCurrentUserName();
   var aggrName = getIssueAggr(issueKey);
   var aggrName1 = getIssueAggr1(issueKey);
   var flag2 = 0;
   var flag3 = 0;

   //Gets urls of allowed roles
   var ProjRoles = [];
   for (k = 0; k < allowedroles.length; k++){
    ProjRoles.push(getProjectRoles(project, allowedroles[k]));
   }

   //Gets allowed users
   var ProjectRoleUser = [];
   for (l = 0; l < ProjRoles.length; l++){
    ProjectRoleUser.push.apply(ProjectRoleUser,getProjectRoleUser(ProjRoles[l]));
   }

   var allowedobjects= [];
   allowedobjects.push.apply(allowedobjects, ProjectRoleUser);
   allowedobjects.push.apply(allowedobjects, aggrName);
   allowedobjects.push.apply(allowedobjects, aggrName1);

   //Checks if current user is in array
   for (i = 0; i < allowedobjects.length; i++){
    if (user == allowedobjects[i]) { flag2 = 1; }
   }

   //Checks if current user is in defined groups
   for (j = 0; j < allowedgroups.length; j++){
    if (isUserInGroup(user, allowedgroups[j])){ flag3 = 1; }
   }


   //Checks if all projects and issue types are allowed
   if (projects.length == 0) { flag = 1;}

   //Checks if all projects and issue types are allowed
   if (issuetype.length == 0) { flag1 = 1;}

   //Hides defined field
   if (flag2 == 0 && flag3 == 0 && flag == 1 && flag1 == 1) {
    (function($) {
      AJS.toInit(function(){
      AJS.$(hidefield).parent().hide();
      AJS.$(hidefield).parent().value = "";
      });

      JIRA.bind(JIRA.Events.NEW_CONTENT_ADDED, function (e, context) {
      AJS.$(hidefield).parent().hide();
      AJS.$(hidefield).parent().value = "";
      });
      })(AJS.$);
   }
  }
 }
  
 function getCurrentUserName()
 {
  var user;
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/gadget/1.0/currentUser",
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    user = data.username;
   } 
   });
   return user;
 }

 function getGroups(user)
 {
  var groups;
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/user?username="+user+"&expand=groups",
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    groups = data.groups.items;
   } 
   });
   return groups;
 }

 function isUserInGroup(user, group){
  var groups = getGroups(user);
  for (i = 0; i < groups.length; i++){
   if (groups[i].name == group){
    return true;
   }
  }
  return false;
 }

 function getProjectKey(issueKey)
 {
  var projKey;
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/issue/"+issueKey,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    projKey = data.fields.project.key;
   } 
   });
   return projKey;
 }


 function getIssueAggr(issueKey)
 {
  var aggrName = [];
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/issue/"+issueKey,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    if (data.fields.customfield_10865) {
     for (var i=0; i < data.fields.customfield_10865.length; i++){
      aggrName.push(data.fields.customfield_10865[i].name);
     }
    }
   } 
   });
   return aggrName;
 }

 function getIssueAggr1(issueKey)
 {
  var aggrName1 = [];
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/issue/"+issueKey,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    if (data.fields.customfield_10864) {
     for (var i=0; i < data.fields.customfield_10864.length; i++){
      aggrName1.push(data.fields.customfield_10864[i].name);
     }
    }
   } 
   });
   return aggrName1;
 }

 function getIssueType(issueKey)
 {
  var issuety;
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/issue/"+issueKey,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    issuety = data.fields.issuetype.id;
    
   }
   });
   return issuety;
 }

 function getProjectRoles(project, role)
 {
  var ProjRoles;
   AJS.$.ajax({
   url: "/rest/api/2/project/"+project,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    ProjRoles = data.roles[role];
   } 
   });
   return ProjRoles;
 }

 function getProjectRoleUser(RoleUrl)
 {
  var ProjRolesUser = [];
   AJS.$.ajax({
   url: RoleUrl,
   type: 'get',
   dataType: 'json',
   async: false,
   success: function(data) {
    if (data.actors) {
     for (var i=0; i < data.actors.length; i++){
      ProjRolesUser.push(data.actors[i].name);
     }
    }
   } 
   });
   return ProjRolesUser;
 }

</script>

Alus mājbrūvētāju karte

Izveidoju karti ar alus mājbrūvētāju atrašanās vietām. Ja vēlies sevi atzīmēt, tad raksti uz drinkits@gmail.com

#010

Ziemassvētku garšvielu alus

Sakarā ar ūdens trūkumu akā, misas dzesēšana tika veikta pagrabā atstājot pa nakti.

Recepte:

4kg Pilzenes iesals (3,7 EBC)
0,7 Karamele (200 EBC)
0,1 Dedzinātais (1000 EBC)
0,6 Kviešu (18 EBC)
53g Perle 7,7% @60min
89g Wakatu 6,9%, 10 sausā apiņošana

1g kardamons, 8g smaržīgie pipari, 5g krustnagliņas, 5g kanelis, 2g muskatrieksts, 2g koriandrs, apcepti ķirbja gabaliņi iejavošanas laikā,

Iejavošana: 60min 68°C temperatūrā
Vārīšanas laiks: 60 min
Raugs: sausais US-5
Krāsa: 45 EBC
OG 1,049 FG 1,005, 5,8% alkohols
Vārdiena: 21.11.2015.

#009

Mājas apiņi – Spalter Select, Nugget, Perle

Recepte:

3,8kg Pilzenes iesals (3,7 EBC)
250g svaigas apiņu rogas

Iejavošana: 60min 67°C temperatūrā
Vārīšanas laiks: 60 min
Raugs: sausais S-04
Krāsa: 5,7 EBC
OG 1,042 FG 1,010, 4,2% alkohols
Vārdiena: 27.09.2015.

#008

IPA

Recepte:

4,5kg Pilzenes iesals (3,7 EBC)
0,2kg Kviešu (18 EBC)
0,2kg Karamele (200 EBC)
30g Amarillo Gold 9,2% @20min
25g Citra 12% @20min
30g Amarillo Gold 9,2% @1min
25g Citra 12% @1min
35g Amarillo Gold 9,2%, 3 dienu sausā apiņošana
55g Cascade 6,3%, 3 dienu sausā apiņošana

Iejavošana: 60min 67°C temperatūrā
Vārīšanas laiks: 60 min
Raugs: sausais S-04
Krāsa: 15,4 EBC
OG 1,042 FG 1,009, 4,3% alkohols
Vārdiena: 20.09.2015.

« Vecāki raksti Jaunāki raksti »

Autortiesības © 2021 drinkits

Theme by Anders NorenLēkt uz augšu ↑