drinkits

Author: drinkits (1. lapa no 10)

Digitālais hidrometrs Floaty

Floaty hidrometrsNomainot alus brūvēšanas programmu no dizainiski briesmīgā Beersmith uz moderno Brewfather un izpētot tā iespējas, uzzināju, ka eksistē digitālie hidrometri. Ir gan gatavi produkti, gan arī diezgan elementārs DIY variants.  Tā nu situ augšā AliExpress un veicu pasūtījumu ar detaļām.  Papildus tam bija jāātrod, kurš Latvijā man ar 3D printeri izdrukās detaļu, kur visus štrumus savietot.

Nepieciešamais:

Kopā likšanas process diezgan elementārs (Youtubē piemērs). Ar lodāmuru nokasa/novelk nost lieko diodi no žirosensora. Pielodē sensoru pie kontroliera. Pielodē pinu vai vadu pie 15. GPIO (pieskaroties aktivizē Bluetooth uz 5min). Pieslēdz sensoru pie datora un ielādē Floaty programmatūru. Iesprauž vadus ar JST konnektoru kontrolierī, otrus galus vadiem nomizo un satin 3D detaļā vietās, kur būs baterijas poli. Manā gadījumā sarkanais plusam, melnais mīnusam. Visu ieriktē 3D detāļā, kuru tālāk ieslidina PET pudeles formā. Ielādē Android telefonā Floaty app, piestartē kontrolierim Bluetooth pieskaroties GPIO 15 pinam un veic pirmo konfigurāciju – Wifi info, datu sūtīšanas biežums, Webhook ID no Brewfather app, ja nepieciešama datu nosūtīšana uz Brewfather.

Jāņem verā, ka dati uz mākoni tiek sūtīti tikai brīdī, kad PET forma nav horizontālā vai apgrieztā stāvoklī ar vāciņu uz leju. Pārējā laikā iekārtā aiziet “deep sleep” rēžīmā un taupa bateriju. Piespraužot mikrokontrolieri pie USB, tiek uzsākta baterijas lādēšana.

Pirms iekārtu var sākt lietot reālā raudzēšanas procesā, to vēl nepieciešams nokalibrēt. Blīvumu kalibrēju izmantojot spaini, ūdeni, kādus 4kg cukura un parasto hidrometru. Pielej spaini ar istabas temperatūras ūdeni, nomēra blīvumu, ievada datus Floaty app kalibrēšanas formā. Pieber pus kilo cukuru, nomēra blīvumu, ievada Floaty.  Atkārto līdz beidzas cukurs. Vēlams gan sasniegt maksimālo blīvumu, kādu varētu sasniegt topošā misa. Temperatūru nokalibrē vienkārši nomērot ūdens temperatūru ar parasto termometru un ievadot Floaty.

Pēc tam atliek uzvārīt alus misu, saliet spainī, iemest digitālo hidrometru un piestartēt jaunu fermentāciju Floaty lietotnē. Pēc 15min dati būs redzami gan Floaty lietotnē, gan Brewfather.

Pilnais apraksts ar programmatūras uzstādīšanu, konfigurēšanu un citiem sīkumiem atrodams šeit – https://www.diyhomebrewers.com

P.S. Tā kā šis ir DIY projekts, brīnos par ierīces stabilitāti un labi nostrādāto Android lietotni.

Projekts “bēgšana no dzīvokļa”: piebraucamais ceļš

Lai piekļūtu zemes gabalam, gadu izmantojām ceļa servitūtu, kas dabā bija izzāģēta eja mežiņā, kur agrāk traktors braucis iekšā uz pļaušanu. Pagāšgad paspējām tik iztrimmerēt un apzāģēt celmus, lai var ar vieglo auto piekļūt.

Līdz ar gatavošanos mājas būvniecībai, bija nepieciešams izbūvēt normālu ceļa klātni. Būvvalde prasīja uzzīmēt vienkāršotu projektu (zīmētājam nav nepieciešams būt ar sertifikātu ceļu būvē), ko pievienot kopējam mājas būvniecības projektam.

Ņemot vērā situāciju dabā – sausa augsne, zem kuras diezgan stabils smilšmāls, gala variantā tehnoloģija gan nedaudz pamainījās:

 • bez grāvjiem sānos,
 • 10cm augsnes noņemšana,
 • ģeotekstils,
 • 20cm rupjā šķemba,
 • 5cm sausā šķemba.

Pirms ceļa būvdarbiem vēl bija jāpaspēj izvākt celmus no ceļa trajektorijas, kā arī ierakt caurteku. Celmiem man izlīdzēja celmu frēze, grāvja rakšanā – vecākais brālis.

Turpināt lasīt

Projekts “bēgšana no dzīvokļa”: zemes iegāde un pirmā talka

Kamēr vēl atmiņas kaut cik svaigas un esam mājas būvniecības sākumposmā, vairākos rakstos apkopošu, kā mēs uzsākām “bēgšanu no dzīvokļa”.

Pagājušā gada pavasarī iesākoties lielajai pandēmijai un sākot strādāt no mājām, sapratām, ka jāmeklē pašiem sava zeme, kur darboties, iekopt, jo dzīvoklī “smakām” nost.

Iepriekš izrauties gan varēja  dodoties uz darbu Rīgā vai regulāri braucot uz sievas laukiem, bet pandēmijas dēļ arī tas tika liegts vai ierobežots.  Aizvien vairāk sāka kaitināt dažādi sīkumi – gaismas trūkums, jo dzīvoklis zem priedēm, augšstāva kaimiņi, pagalma trūkums utt.

Viss rezultējās līdz tam, ka martā uzsākām sludinājumu ķemmēšanu. Galvenās prasības īpašumam – tuvu esošai dzīvesvietai, kājāmejams attālums līdz ciema centram un daudz, daudz gaismas. Meklējumos tika izmantots vietējā novada teritorijas plānojums, kadastrs.lv, LV GEO LIDAR karte, kā arī vietējās būvvaldes informācija. Pēc vairāku variantu apskates, izpētes, sarunām ar pārdevējiem un dažādām citām jautrībām, jūlijā tikām pie savas 3581m2 lielās pļavas ar Zemesgrāmatā nostiprinātu servitūtu.

Papīru kārtošanas laikā tika sagādāts kaut cik jaudīgs pļaujamais aparāts, kurš jau tuvākajā pirmajā minītalkā tika likts lietā. Talkā sadarītais:

 • nopļauta zāle;
 • celmu apzāģēšana uz servitūta ceļa, lai varētu iebraukt ar vieglo automāšīnu;
 • notrimmerētas vietas, kur ar braucamo pļāvēja netikt.

CO2 mērītājs

Slēguma shēma

Jau sen bija vēlme nomērīt ikdienas CO2 līmeni dzīvoklī. It īpaši tagad, kad 2 pieaugušie strādājam no mājām. Maksāt par Aranet4 baigi nebija vēlmes, bet ņemšanās ap elektroniku man vienmēr bijis labs brīvā laika pavadīšanas veids. Ņemot piemēru no šī raksta, uzbūvēju pats savu mērītāju.

Par pamatu ņēmu tajā  pašā rakstā minētās izejvielas – populāro un salīdzinoši lēto MH-Z19B sensoru, Arduino Pro Micro (ATmega32U4), OLED ekrānu, plastmasas korpusu, bateriju turētāju, slēdzi, divus 5.1k rezistorus un 47nF kondensatoru. Kopējās izmaksas ap 30 EUR.

Apvienojot savas “profesionālās” lodēšanas prasmes un LEGO likšanas tehniku galu galā sanāca ne pārāk estētisks, bet lietošanā ērts CO2 mērītājs.

Secinājumi un novērojumi pēc 2 nedēļu ilgas ikdienas lietošanas:

 • Arduino varēju ievietot korpusā tā, lai no ārpuses varētu pieslēgties Micro USB ligdzai, ja nu rodas vēlme turēt visu laiku ieslēgtu, vai arī uzlabot programmas kodu.
 • Lai sensors nokalibrētos, bija nepieciešams savienot Hd un GND pinus uz 10s un atstāt sensoru uz diennakti ieslēgtu.
 • Ja baterijas gandrīz izlādējušās, tad senors rādīs 400PPM visu laiku, jo pietrūkst jaudas. Sākumā domāju, ka jākalibrē pa jaunam.
 • 3 cilvēkiem brīvdienu vakaros izdevās CO2 līmenī dzīvojamā istabā uzcelt pat līdz 1400ppm, kā rezultātā izdomāju veidu, kā uzlabot gaisa kvalitāti – sakārtot ventilāciju. Noslēgtu ventilācijas difuzoru aizvietot ar vārstu, kas pie ieslēgta tvaika nosūcēja nobloķē tvaika ieplūšanu atpakaļ telpā. Kad tvaika nosūcēju izslēdz, tad vārsts atveras un nodrošina dabisku gaisa nosūci no telpas. Svaigā gaisa pieplūdi nodrošina aiz radiatoriem montēts āra gaisa pieplūdes risinājums.
 • Pēc ventilācijas uzlabošanas CO2 līmenis vairs neuzkāpj augstāk par 1000ppm.

Arduino programmas kods ņemts no sākumā minētā bloga. Iztulkoju tik pa savam.

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif

#define pwmPin 7
int preheatSec = 120;
int prevVal = LOW;
long th, tl, h, l, ppm = 0;

void PWM_ISR() {
 long tt = millis();
 int val = digitalRead(pwmPin);
 
 if (val == HIGH) {  
  if (val != prevVal) {
   h = tt;
   tl = h - l;
   prevVal = val;
  }
 } else {  
  if (val != prevVal) {
   l = tt;
   th = l - h;
   prevVal = val;
   ppm = 2000 * (th - 2) / (th + tl - 4);   
  }
 }
}

void setup()  {   
 Serial.begin(115200);
 pinMode(pwmPin, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pwmPin), PWM_ISR, CHANGE); 
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
 display.setTextColor(WHITE);
}

void displayPreheating(int secLeft) {
 display.setTextSize(2);  
 display.println("IESILDOS..");
 display.setTextSize(1);  
 display.println();  
 display.setTextSize(5);     
 display.print(" ");
 display.print(secLeft); 
 display.display();  
}

void displayPPM(long ppm) {
 display.setTextSize(2);  
 display.println("CO2  PPM");  
 display.setTextSize(1);  
 display.println();  
 display.setTextSize(4);  
 if (ppm < 1000) {
  display.print(" ");
 }
 display.print(ppm); 
 display.println();
 if (ppm < 1000) {
  display.setTextSize(1);  
  display.println("SUPER LABS GAISS");
 }
 if ((ppm > 1000) && (ppm < 1400)) {
  display.setTextSize(1);  
  display.println("PA VIDAM");
 }
 if (ppm > 1400) {
  display.setTextSize(1);  
  display.println("ATVER LOGU!");
 }
 display.display();
 Serial.println(ppm);
}

void loop() {  
  display.clearDisplay(); 
  display.setCursor(0,0); 
  if (preheatSec > 0) {
   displayPreheating(preheatSec);    
   preheatSec--;
  }
  else {   
   displayPPM(ppm);
  }
  delay(1000); 
}

LG televizora LED apgaismojuma nomaiņa

Man patīk salabot lietas. Daudz, daudz lielāks prieks kā nopirkt jaunu. Šoreiz laimīgais bija LG 43LH6047 televizors. Pēc 3 gadu lietošanas sāka palikt aizvien zilāks un zilāks, līdz tas vairs nebija izturams.

Iegūglējot attiecīgo problēmu izrādījās, ka LG televizori ir populāri ar zilināšanos, un vienīgais risinājums ir LED apgaismojuma nomaiņa. Protams, ķīniešu veikalā ir pieejamas rezerves daļas. Protams, Youtubē ir kaudze ar video, kā nomaiņu veikt mājas aptākļos.

Tad nu process un rezultāts zemāk attēlos.

Favourite Filters Issue Count Performance problems in large instances (Jira)

As described in this Atlassian ticket there may be performance problems using Favourite Filters gadget in large Jira instances.

In our Jira instance (>2m issues, >10k users) these favfilters?showCounts=true requests where very expensive to CPU load.

In Atlassian ticket there is workaround provided how to turn off this feature in proxy level, but what to do if no proxy is used in front of Jira?

In our case we used Tuckey UrlRewriteFilter which is built in Jira by default. Open /jira_install_dir/atlassian-jira/WEB-INF/urlrewrite.xml and add this code before closing </urlrewrite> tag:

<rule enabled="true">
  <name>Disables Favourite Filters Issue Count</name>
  <condition type="parameter" name="showCounts" operator="equal">true</condition>
  <from>^/rest/gadget/1.0/favfilters</from>
  <to type="permanent-redirect">/rest/gadget/1.0/favfilters?showCounts=false</to>
</rule>

After Jira restart users will see “UNDEFINED” result if they turn on Issue Count functionality.

Vecāki‎‏‏‎ ‎raksti

Autortiesības © 2021 drinkits

Theme by Anders NorenLēkt uz augšu ↑