Atbrauca, izraka, nolīmeņoja, ieraka, pielēja ar ūdeni, aizraka, aizbrauca. Kad būs pods, tad varēs startēt augšā. Džeki no Enfriho veikli visu sariktēja.