Šodien aizvedām visas alenes, kas sakrājušās pēdējo gadu laikā.